Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: januari 2024

___________________________________________________________________________

 

DNCRS Academy B.V., inclusief onze dochterondernemingen (“DNCRS Academy”, “wij”, “onze” of “ons”), doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we verwerken veilig zijn en op de juiste manier worden gebruikt, en dat onze gegevens praktijken nauwkeurig worden gecommuniceerd aan onze prospects en gebruikers (“jij”).

 

Dit Privacybeleid beschrijft hoe we de volgende typen persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken:

 

Gegevens van prospects met betrekking tot onze bezoekers, potentiële partners en klanten, die onze websites bezoeken of ermee in contact komen (zoals https://dncrsacademy.com/ en de subdomeinen ervan), blogs, community, marktplaats of andere vergelijkbare forums, online advertenties en inhoud, e-mails of andere communicatie onder onze controle (gezamenlijk de “Sites”), of deelnemen aan evenementen of webinars die we organiseren of waaraan we deelnemen (gezamenlijk “Prospects”).

 

Gebruikersgegevens met betrekking tot personen (“Gebruikers”) die de Educatieve diensten, functies, merchandise en tools van DNCRS Academy gebruiken..

 

Specifiek beschrijft dit Privacybeleid onze praktijken met betrekking tot:

 

Gegevensverzameling

Gegevensgebruik

Gegevenslocatie

Gegevensbewaring

Gegevensbeveiliging

Gegevensdelen

Cookies en trackingtechnologieën

Communicatie

Rechten van betrokkenen bij de gegevens

DNCRS Academy 

Rollen en verantwoordelijkheden

Aanvullende informatie en contact

 

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het volledig begrijpt en ermee instemt.

 

U bent niet wettelijk verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken en kunt dit (wel of niet) naar eigen goeddunken doen. Als u ons geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken of wilt dat deze door ons of een van onze serviceproviders worden verwerkt (zoals beschreven in Sectie 6 hieronder), vermijd dan elke interactie met ons of elk gebruik van onze Diensten.

 

 1. Gegevensverzameling

 

IN GEWONE TAAL

We verzamelen uw gegevens wanneer u onze Diensten gebruikt of contact met ons opneemt, rechtstreeks via onszelf of via derden.

 

Dergelijke gegevens kunnen bevatten: De gegevens die we verwerken met betrekking tot onze prospects en gebruikers worden doorgaans verzameld en gegenereerd via automatische middelen, rechtstreeks van u, via uw interactie met ons of met onze Diensten; of via diensten van derden, sociale media, analysetools, door ons georganiseerde of bijgewoonde evenementen en andere zakelijke initiatieven.

 

Contactgegevens: contactgegevens en interesses, evenals eventuele behoeften, voorkeuren, kenmerken en inzichten die relevant zijn voor ons potentiële engagement;

Directe interacties en communicatie met ons: correspondentie met ons (bijv. voor gebruikerservaring, ondersteuning en training), evenals chats, enquêtes, feedback, oproepen en video-opnames, transcripties en analyses daarvan;

 

Informatie over het gebruik van de site: connectiviteit, technische en geaggregeerde gebruiksgegevens, gebruikersagent, IP-adressen, apparaatgegevens (zoals type, besturingssysteem, apparaat-ID, browserversie, taal- en landinstellingen), bij benadering geolocatie, activiteit, communicatie en prestatie-logs, sessie-opnames, problemen en bugs, en de cookies en pixels geïnstalleerd of gebruikt op uw apparaat.

 

We verzamelen aanvullende gegevens van onze Gebruikers, zoals:

 

Accountinformatie: e-mailadres, naam en, indien van toepassing, gehashte wachtwoord of andere informatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegangsbeheer;

Betalingsinformatie: postadres, belastingnummer, bedrijfsnaam (indien van toepassing), 4 laatste cijfers van het creditcardnummer, vervaldatum, creditcardtype of accountgegevens bij betalingsverwerkingsservices zoals PayPal (indien van toepassing), en betaalvoorkeuren. Voor zover een van het voorgaande uitsluitend betrekking heeft op een niet-menselijke entiteit, zullen we het niet beschouwen als persoonsgegevens en is dit Privacybeleid er niet van toepassing op.

 

Informatie over het gebruik van de dienst: e-mailadres, naam, naam school, namen leerlingen (in beperkte zin), adresgegevens, factuur informatie.  
 1. Gegevensgebruik

 

IN GEWONE TAAL

We gebruiken uw gegevens om u onze Diensten te bieden, deze voortdurend te verbeteren en met u te communiceren.

 

DNCRS Academy verwerkt de persoonlijke gegevens zoals beschreven in Sectie 1 voor de hieronder vermelde doeleinden, zoals nodig voor de uitvoering van onze Diensten (“Uitvoering van contract”); om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen (“Wettelijke verplichtingen”); en ter ondersteuning van onze legitieme belangen om onze Diensten te onderhouden, verbeteren en adverteren. Dit omvat het

personaliseren van inhoud, aanbiedingen en ervaringen, en het ontwikkelen van nieuwe producten en pakketten.

 

Hier zijn de belangrijkste doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken:

 

Het leveren, ondersteunen, personaliseren, ontwikkelen en verbeteren van onze Diensten: inclusief het verwerken van betalingen, klantenondersteuning, onderzoek, probleemoplossing, het voorkomen van fraude en het ontwikkelen van nieuwe functies en producten;

Communicatie met u: inclusief het verzenden van relevante informatie over onze Diensten, zoals updates, ondersteuning en administratieve berichten, en het beantwoorden van uw vragen en verzoeken;

Marketing: inclusief het versturen van promotionele communicatie, aanbiedingen en advertenties met betrekking tot onze Diensten, evenals het evalueren van de effectiviteit van onze marketingcampagnes;

Onderzoek en analyse: inclusief het analyseren van trends en gebruikersgedrag, het uitvoeren van marktonderzoek, het meten van de prestaties van onze marketingactiviteiten en het begrijpen van de effectiviteit van onze communicatie met u.

DNCRS Academy zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u op de hoogte stellen en de juridische basis toelichten die ons dat toestaat.

 

 1. Gegevens Locatie

 

IN GEWONE TAAL

Uw gegevens worden mogelijk overgedragen naar en opgeslagen op servers in verschillende locaties over de hele wereld.

 

DNCRS Academy verwerkt, bewaart en verplaatst uw persoonlijke gegevens mogelijk naar servers die zich binnen of buiten uw land bevinden, inclusief buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze overdracht kan omvatten het overbrengen van uw gegevens naar de Verenigde Staten en andere landen waar DNCRS Academy-faciliteiten of serviceproviders zich bevinden of waar hun servers zich bevinden.

 

Wanneer uw gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen we ervoor zorgen dat er passende waarborgen worden geboden om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit omvat onder meer het aangaan van standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of het vertrouwen op andere geschikte mechanismen of wettelijke grondslagen.

 

 1. Gegevensbewaring

 

IN GEWONE TAAL

We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

 

DNCRS Academy zal uw persoonlijke gegevens bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. De specifieke bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van de aard van de gegevens en de context van de verwerking.

 

 1. Gegevensbeveiliging

 

IN GEWONE TAAL

We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 

DNCRS Academy implementeert en onderhoudt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking, evenals tegen onbedoeld verlies, vernietiging, schade of openbaarmaking.

 

We hebben procedures opgesteld om te reageren op vermoede inbreuken op de beveiliging van gegevens en zullen u en eventuele toepasselijke regelgevende instanties op de hoogte stellen van een inbreuk zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

 1. Gegevens Delen

 

IN GEWONE TAAL

We delen uw gegevens alleen met derden zoals beschreven in dit Privacybeleid of na uw toestemming.

 

DNCRS Academy deelt uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met dit Privacybeleid en voor de doeleinden die hierin worden beschreven. Dit kan omvatten het delen van uw gegevens met:

 

Serviceproviders: zoals leveranciers, contractanten, consultants en andere dienstverleners die namens ons werken en die toegang nodig hebben tot uw gegevens om hen diensten te verlenen;

Zakelijke partners: zoals externe leveranciers, integratiepartners, gelieerde ondernemingen, joint venture-partners, adverteerders en reclamepartners, met wie we samenwerken om u producten, diensten of advertenties aan te bieden die mogelijk interessant voor u zijn;

Autoriteiten en wetshandhavingsinstanties: zoals wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, gerechtelijke instanties of andere derden indien vereist door de wet of redelijkerwijs noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te komen, onze rechten te beschermen, fraude te voorkomen of de veiligheid van DNCRS Academy te waarborgen of anderen;

Opvolgers: zoals potentiële kopers, verkopers of opvolgers van DNCRS Academy of een van haar activa in het geval van een fusie, overname, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke transactie of procedure, inclusief eventuele toepasselijke due diligence-processen; en

Met uw toestemming: Anders dan zoals hierboven beschreven, zullen we uw persoonlijke gegevens alleen delen met uw voorafgaande toestemming of instructie.

We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de personen of entiteiten aan wie we uw gegevens bekendmaken, deze vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en eventuele andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

 

 1. Cookies en trackingtechnologieën

 

IN GEWONE TAAL

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de functionaliteit van onze Diensten te verbeteren en gebruikersvoorkeuren te begrijpen.

 

DNCRS Academy en onze externe partners maken gebruik van cookies, pixels en andere trackingtechnologieën om informatie te verzamelen over uw interacties met onze Diensten en om de functionaliteit ervan te verbeteren, uw voorkeuren te begrijpen en gepersonaliseerde inhoud, aanbiedingen en advertenties aan te bieden.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze Sites bezoekt of onze Diensten gebruikt, en die informatie bevatten die wordt overgedragen naar de harde schijf van uw apparaat. Pixels (ook bekend als webbakens of pixeltags) zijn kleine stukjes code die op webpagina’s worden geplaatst om cookies te helpen bijhouden van bezoekersactiviteit op onze Sites en om gebruikersactiviteit te verzamelen.

 

U kunt ervoor kiezen om alle of sommige cookies te weigeren en om cookies te verwijderen die al op uw apparaat zijn geplaatst door de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Houd er echter rekening mee dat als u cookies uitschakelt of verwijdert, sommige delen van onze Sites mogelijk niet correct werken.

 

 1. Communicatie

 

IN GEWONE TAAL

We communiceren met u via verschillende kanalen, inclusief e-mail, om relevante informatie over onze Diensten te verstrekken.

 

DNCRS Academy kan contact met u opnemen via e-mail of andere communicatiemiddelen die u aan ons verstrekt, voor doeleinden die verband houden met onze Diensten, waaronder klantenservice, administratie, updates, technische kennisgevingen, beveiligingswaarschuwingen, marketing en andere gerelateerde doeleinden.

 

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketingcommunicatie door de afmeldlink onderaan elke e-mail te volgen. Houd er echter rekening mee dat zelfs als u ervoor kiest om geen marketingcommunicatie van ons te ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van DNCRS Academy kunt ontvangen, zoals transactieberichten en berichten over uw accountactiviteit (bijvoorbeeld accountbevestigingen, wachtwoordherstel).

 

 1. Rechten van betrokkenen bij de gegevens

 

IN GEWONE TAAL

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang te krijgen tot, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen.

 

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens onder toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze rechten kunnen het recht omvatten om:

 

Toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en bepaalde informatie over onze verwerking ervan te verkrijgen;

Verzoeken om rectificatie van uw persoonlijke gegevens die wij bewaren;

Verzoek om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens, onder bepaalde omstandigheden;

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, onder bepaalde omstandigheden;

Verzoek om overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij, onder bepaalde omstandigheden;

Verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, onder bepaalde omstandigheden, met inbegrip van verzet tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden; en

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot onze verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. We zullen redelijke stappen ondernemen om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 1. Rollen en verantwoordelijkheden

 

IN GEWONE TAAL

We zijn verantwoordelijk voor het naleven van dit Privacybeleid en voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

 

DNCRS Academy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid, tenzij anders is vermeld. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of over onze gegevenspraktijken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

 

 1. Aanvullende informatie en contact

 

IN GEWONE TAAL

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons Privacybeleid of onze gegevenspraktijken, neem dan contact met ons op.

 

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over dit Privacybeleid, de verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u een van uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in Sectie 9, neem dan contact met ons op via:

 

DNCRS Academy B.V.

Adres: Kimwierde 47, 1353 DG

Telefoonnummer: 06 27 87 93 70

E-mailadres: [email protected]

 

 [[email protected]]

We zullen redelijke stappen ondernemen om te reageren op uw verzoek en eventuele vragen die u heeft over ons Privacybeleid of onze gegevenspraktijken.

 

Bedankt voor uw aandacht voor ons Privacybeleid. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonlijke gegevens aan ons toe te vertrouwen, en we nemen de bescherming en beveiliging van die gegevens serieus.